Skip Navigation LinksHoyga > Qoraal > Qoraal Gaaban > Qirashada Iimaanka

Skip Navigation LinksQirashada Iimaanka

Waxaan rumaysannahay Ilaah keliya, Aabbaha, Ilaaha  Qaadirka ah,
kan abuuray samada iyo dhulka iyo wax kasta, waxa la arko  iyo waxa aan la arkinba.

Waxaan rumaysannahay Rabbi keliya, Ciise Masiix, oo ah  Wiilka Ilaah oo keliya ah,
kan weligiis la jiray Aabbaha, Ilaah ka yimid Ilaah,  Iftiin ka yimid Iftiin,
Ilaah dhab ah oo ka yimid Ilaah dhab ah, dhashay oon la  abuurin,
ahna mid la siman Aabbaha; wax walbana isagaa lagu abuuray.

Innaga daraaddeen iyo badbaadadeenna awgeed ayuu  samada uga yimid,
wuxuu soo qaatay jidh dad oo ka yimid awoodda Ruuxa Quduuska ah iyo Maryantii bikrada ahayd
oo sidaas ayuu ku noqday aadane.
Innaga aawadeen ayuu Bontiyos Bilaatos isaga iskutallaabta ugu qodbay;
wuu silcay oo dhintay kaddibna la aasay.
Maalintii  saddexaad ayuu dhimashada ka sarakacay sida Qorniinku dhigayay; wuxuu aaday  samada, isagoo fadhiya  gacanta midig ee  Aabbaha. Wuxuu mar labaad ku iman doonaa aamaan iyo barako inuu xukumo kuwa  nool iyo kuwa dhintayba, boqortooyadiisuna weligeed ma idlaan doonto.

Waxaan rumaysannahay Ruuxa Quduuska ah, Rabbiga, kan  nolosha bixiya,
kan ka yimid xagga Aabbaha, kan Aabbaha iyo Wiilka lala caabudo  oo lala ammaano,
kan ku dhex hadlay nebiyada.

Waxaan rumaysannahay kiniisad keliya oo ah tan  rasuullada oo quduusan caalamina ah.
Waxaan qirsannahay baabtiiska keliya ee  cafiska denbiyada.
Waxaan sugaynaa sarakicidda kuwa dhintay, iyo nolosha  danbe ee aakhiro. Aammiin.Hosted by WinHost    |    © 2019 Nolosha Cusub - All Rights Reserved

BishaaroWeyn (Facebook)     NoloshaCusub (YouTube)

@somalinewlife (Twitter)     +NoloshaCusub (SoundCloud)